Γερανός με 5 υδραυλικές εκτάσεις και υδραυλικά ποδαρικά.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

έκταση βάρος
2,15 5750
4,55 2685
6,30 1775
8,20 1265
10,20 960
12,30 765
14,35 650
16,50 520
18,70 420
20,85 260

Datasheet

Fassi-F150A