Γερανός με 8 υδραυλικές εκτάσεις και υδραυλικά ποδαρικά.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

έκταση βάρος
3,10 20000
6,30 10170
10,00 5980
12,05 4785
14,20 3945
16,45 3265
18,45 2825
20,45 2505
22,90 1380
24,60 1255
26,40 865
28,35 620
30,15 500
32,20 270

Datasheet

Fassi F800AXP