Γερανός με 7 υδραυλικές εκτάσεις και υδραυλικά ποδαρικά.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

έκταση βάρος
3,70 20000
4,30 17600
6,45 11450
7,85 9300
9,80 7180
11,80 5520
14,05 4420
16,20 3725
17,60 3060
20,90 2580
23,15 2220
28,35 620
30,15 500
32,20 270