Αυτοκινούμενο καλαθοφόρο όχημα με μέγιστο ύψος εργασίας 21,80m.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κατασκευαστής Genie
Ύψος εργασίας: 21,80 m
Μέγιστο φορτίο στο καλάθι: 227 kg
Πλάγια έκταση: 17,1 m
Έκταση κάτω από το έδαφος: 2,72 m
Μικτό βάρος οχήματος: 10.024 kg

Datasheet

Genie-S-65-Specs