Γερανός με ικανότητα ανύψωσης 45 τόνων με 3 άξονες.

Datasheet

KMK3045-Specs-Imperial

KMK3045-Specs-Metric