Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κατασκευαστής κινητήρα: Mitsubishi
Τύπος ισχύος: Diesel
Μέγιστο φορτίο: 3000 kg
Μέγιστο ύψος ανύψωσης: 400cm
Μήκος περονοφόρου: 115cm