Γερανός με ικανότητα ανύψωσης 35 τόνων με 2 άξονες με μήκος φορέα 8,47m. Βραχίονας με 4-τμήματα μήκους 30.4m που μπορεί να φτάσει τα 42.9 m με την προσθήκη της επέκτασης των 12.5m.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τεχνικές λεπτομέρειες Metric Imperial
Capacity class: 35 t 38.6 US-tons
Άξονες: 2 2
Μήκος κύριου βραχίονα: 30.4 m 99.7 ft
Μήκος επέκτασης βραχίονα: 12.5 m 41.0 ft
Μέγιστο μήκος του συστήματος: 30.4 + 12.5 = 42.9 m 99.7 + 41.0 = 140.7 ft
Μέγιστο αντίβαρο: 5,1 t 5.6 US-tons
Συνολικό μήκος: 11,99 m 39.3 ft
Μήκος φορέα: 8,47 m 27.8 ft
Ακτίνα περιστροφής βραχίονα: 9,6 m 31.5 ft
Ισχύς κινητήρα φορέα: 177 kW 240 hp
Ισχύς κινητήρα γερανού:
Μέγιστη ταχύτητα πορείας: 75 km/h 46.6 mph
Μετάδοση: 4 x 4 x 4 4 x 4 x 4
Λάστιχα: 16.00 R25 16.00 R25
Μέγιστη ικανότητα αναρρίχησης:

Datasheet

ppm380att

Get a quote