Οι μεταφορές αλλά και οι ειδικές μεταφορές βαρέων – ειδικών φορτίων με όλες τις ιδιαιτερότητες είναι μέσα στο υπηρεσίες που παρέχει η εταιρία μας υπεύθυνα από το 1974.

Διαθέτουμε τον αρτιότερο εξοπλισμό (φορτηγά με γερανούς, πλατφόρμες βαρέου τύπου) για να καλύπτουμε με υπευθυνότητα και ασφάλεια όλη την γκάμα έργων στην μεταφορά και ειδική μεταφορά όπως:

  • μεταφορές αυτοκινήτων
  • μεταφορές λεοφoρείων
  • μεταφορές μηχανημάτων
  • μετακομίσεις
  • μεταφορές ειδικών φορτίων
  • μεταφορές βαρέων φορτίων

Πληροφορίες προετοιμασίας

Για την διενέργεια ειδικής μεταφοράς μέσω δημόσιων δρόμων και λιμανιών απαιτείται ειδική άδεια. Η άδεια έχει ισχύ για 2 ήμερες και επιτρέπει την κυκλοφορία των οχημάτων από την ανατολή έως τη δύση του ήλιου εκτός Σαββάτου και Κυριακής.

Για την έκδοση της άδειας χρειάζεται η αναλυτική περιγραφή του φορτίου, η διαστάσεις και το βάρος του καθώς και δήλωση λιμανιών με τις ημερομηνίες αναχώρησης και άφιξης.

Για την έγκαιρη προετοιμασία και έκδοση της άδειας τα απαιτούμενα έγγραφα θα πρέπει να μας έχουν παραδοθεί 5 εργάσιμες ημέρες νωρίτερα ώστε να ελεγχθούν μεταφραστούν αν είναι απαραίτητο και να προσκομιστούν στις αρμόδιες υπηρεσίες.